DirkTrompetBagger

Zing je de rapversie mee van ons Handvest?

Wie van de grootouders voelt zich geroepen om een opname van de”Grootouders-rap-voor-het-klimaat” mee in te zingen/rappen?
Voorwaarden:
1) je moet je kunnen vinden in de tekst van de rap, zoals je die hierbij vindt,
2) nog goed en rap ter stemme zijn
3) enthousiasme, overtuiging, energie, (desnoods f* boosheid 😉 uitstralen.
Je kan al beginnen oefenen op soundcloud waar je een demo-opname kan beluisteren. Zoeken naar “Gienco biloba of “Grootouders rap”. Of beluister ze onderaan deze pagina

We zoeken er een 10-tal kandidaten uit de wijde omgeving van Mechelen, (van Oostende tot Alken dus). Liefhebbers mogen zich asap melden bij info@grootoudersvoorhetklimaat.be

Grootouders van het klimaat

Wij zijn de grootouders van het klimaat
Dit is ons credo, waar ’t ons om gaat:
wij willen de kinderen een aarde bezorgen
die leefbaar en mooi is, vandaag maar ook morgen

Wij zijn de grootouders van het klimaat
wij zijn ongerust, onthutst, zelfs kwaad!
op al die regeerders die jaren negeerden
wat wetenschap jaarlijks opnieuw rapporteerde:

De stijgende uitstoot : methaan,  CO2,
de stijgende curven, de stijgende zee,
de broeikasgevaren, het kantelmoment,
natuurcatastrofes zonder precedent.

Wij willen actie,  Wij willen het NU!
wij zijn het talmen  en uitstellen beu!
’t Is nu vijf na twaalf, onz’ laatste kans,  
of heel het klimaatsysteem raakt uit balans.
Geen tijd voor discussie, geen tijd voor geduld,
de mensheid die draagt collectief grote schuld.
Respect voor natuur, voor ’t ecosysteem,
wij hebben de aarde enkel te leen!

Wij zijn de grootouders van het klimaat,
al zijn we voor anderhalve graad al te laat,
de stijging doen stoppen van elk tiende graad
is redden van levens, da’s waar het om gaat.

Wij stevenen af, Titanics-gewijs
op een rampen scenario, ditmaal zonder ijs.
’t Orkest speelt maar voort alsof niets aan de hand,
Wie luidt er de noodklok, wie heeft dat verstand?

De Greta’s, Anuna’s die doen het ons voor,
maar krijgen bij machthebbers nauwelijks gehoor,
De oliemagnaten die pompen maar voort,
ook zij hebben kinderen toch?   Zélf aan boord…!?

Wij willen actie,  Wij willen het NU!
wij zijn het talmen  en uitstellen beu!
’t Is nu vijf na twaalf, onz’ laatste kans,  
of heel het klimaatsysteem raakt uit balans.
Geen tijd voor discussie, geen tijd voor geduld,
de mensheid die draagt collectief grote schuld.
Respect voor natuur, voor ’t ecosysteem,
wij hebben de aarde enkel te leen!

Gùn zij die na ons deze aarde bewonen
gletsjers, en oerwoud als d’Amazone,
échte natuur, geen videoclips,
een aards paradijs, geen apocalyps.

Wij moeten dringend anders gaan leven,
ànders gaan wonen, anders gaan streven,
ànders gaan eten: met méér geweten,
anders gaan reizen en dàt onderwijzen,

Wij hebben nood aan een ander systeem van
productie, consumptie, maar minder obsceen.
Een duurzame levensplek, vrij van leed
voor elk levend wezen op deze planeet.

Wij willen actie,  Wij willen het NU!
wij zijn het talmen  en uitstellen beu!
’t Is nu vijf na twaalf, onz’ laatste kans,  
of heel het klimaatsysteem raakt uit balans.
Geen tijd voor discussie, geen tijd voor geduld,
de mensheid die draagt collectief grote schuld.
Respect voor natuur, voor ’t ecosysteem,
wij hebben de aarde enkel te leen!

Zet onze overheid zwaar onder druk,
hou hén bij de les en hou voet bij stuk!
Wees heel kies-keurig:  aan wie geef je ’n mandaat?
Niets heeft er zóveel belang als ’t klimaat!

Eis een sociaal en rechtvaardig beleid:
duurzaam, krachtdadig, tot offers bereid,
Nù al wat politiek mogelijk is,
morgen wat ethisch noodzakelijk is.

Wij roepen op voor de daad bij het woord
aan al wie een hart heeft en al wie dit hoort:
ook jij bent belangrijk, ook jij kan iets doen,
verlaat toch je eiland, kom mee met ons doen!    

Wij willen actie,  Wij willen het NU!
wij zijn het talmen  en uitstellen beu!
’t Is nu vijf na twaalf, onz’ laatste kans,  
of heel het klimaatsysteem raakt uit balans.
Geen tijd voor discussie, geen tijd voor geduld,
de mensheid die draagt collectief grote schuld.
Respect voor natuur, voor ’t ecosysteem,
wij hebben de aarde enkel te leen!

Reactie toevoegen

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met * .